O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiesta priaznivé

Záverečná konferencia vlajkového projektu

Záverečná konferencia vlajkového projektu
25. apríla 2019 sa v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu konala záverečná konferencia vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Udostępnij:
google plus mail

Na konferencii sa zúčastnili poľskí aslovenskí projektoví partneri, vicekonzul Slovenskej republiky pán Slavomír Nagy, vedúci odboru Európskej územnej spolupráce vMalopoľskom vojvodskom úrade pán Stanisław Pajor, riaditelia kancelárií Zväzku Euroregión „Tatry" pán Michał Stawarski aZdruženia Euroregión Tatry pani Lívia Kredatusová.

 
 

Počas konferencie bol prezentovaný vlajkový projekt s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa" aefekty projektu dosiahnuté 10 partnermi – mestom Nowy Targ, obcou Nowy Targ, obcou Szaflary, obcou Nižné Lapše, mestom Kežmarok, mestom Spišská Belá, mestom Liptovský Mikuláš, mestom Trstená, mestom Stará Ľubovňa aEurópskym zoskupením územnej spolupráce TATRY. Boli tiež prezentované usmernenia pre rozvoj cykloturistiky na poľsko-slovenskom pohraničí prijaté ako závery vyplývajúce zrealizácie všetkých projektových aktivít.

 
 

Oopatreniach Ministerstva športu acestovného ruchu voblasti podpory rozvoja cestovného ruchu vPoľsku hovoril pán Marek Sołtysiak – vedúci Oddelenia plánovania ašírenia cestovného ruchu vMinisterstve športu acestovného ruchu. Myšlienku, realizáciu, efekty abudúcnosť projektu VeloMałopolska prezentovala pani Dorota Skotnicka – riaditeľka Odboru Cestovného ruchu ašportu vMaršalkovskom úrade Malopoľského vojvodstva. Cyklistické trasy na území Žilinského samosprávneho kraja, plány ich rozšírenia aprepojenia sCestou okolo Tatier prezentoval pán Juraj Hlatký – cyklistický koordinátor zOddelenia regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.

 

Na záver konferencie boli prezentované aktivity týkajúce sa rozšírenia arozvoja Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu avšetci účastníci dostali pozvanie na aktívne trávenie voľného času na novovybudovaných cyklistických chodníkoch Cesty okolo Tatier.

 
 

Konferencia realizovaná vrámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020


Správy
Cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier
Taký cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier tu ešte nebol! Vznikol spojením cyklistickej vášne, poznatkov o pozoruhodných miestach v podtatranskej oblasti a schopnosti zaujímavo rozprávať.
Pozvánka k účasti v systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY pozvánka pozýva k účasti v otvorenom a bezplatnom systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier
Filmy propagujúce II. etapu Cesty okolo Tatier
Bicykel, korčule alebo beh? Každá forma oddychu na Ceste okolo Tatier je možná! Čakajú na Vás kilometre dobrodružstva, takže neváhajte a roztočte to okolo Tatier už dnes! Ambasádorkou aktívneho trávenia času na Ceste okolo Tatier sa stala pani Joanna Jabłczyńska.
^