O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia

Finále fotografickej súťaže!

Laureáti a finalisti fotografickej súťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ získali zaslúžené ceny a darčekové predmety. Pre všetkých účastníkov súťaže boli pripravené diplomy a cyklistické darčeky. Každý účastník dostal tiež špeciálny cyklistický kalendár Cesty okolo Tatier, v ktorom boli zverejnené fotografie finalistov súťaže. Fotografie laureátov a finalistov boli tiež prezentované na pripravenej expozícii.

Udostępnij:
google plus mail

Špeciálnym bodom finále súťaže aprekvapením pre účastníkov bolo stretnutie so Szymonom Nitkom – propagátorom cykloturistiky, autorom populárneho cestovateľského blogu Znajkraj.pl, autorom článkov včasopise Magazyn Turystyki Rowerowej Rowertour. Bloger zobral účastníkov stretnutia na cyklistický výlet Cestou okolo Tatier, rozprával osvojich dojmoch zvýletov po chodníkoch Cesty pred niekoľkými rokmi aniekoľkými dňami, povedal osvojich praktických poznatkoch opríprave na cyklistické výpravy, ukázal príklady dobrej praxe zeurópskych cyklistických chodníkov. Jeho rozprávanie bolo sprevádzané početnými fotografiami.

 
 

Pripomeňme – na súťaž bolo zaslaných 163 fotografií poľských aslovenských účastníkov. Do internetového hlasovania bolo zaradených 22 fotografií. Vhlasovaní internauti odovzdali najviac hlasov na 3 fotografie, ktorých autori sa stali laureátmi súťaže:

1. miesto – Matúš Godala

2. miesto – Urszula Jaskierska

3. miesto – Apolonia Bogusiak

 
 

Súťaž organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier čaká na objavenie" spolufinancovaného Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja azo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.


Správy
Bicykel, korčule alebo beh? Každá forma oddychu na Ceste okolo Tatier je možná! Čakajú na Vás kilometre dobrodružstva, takže neváhajte a roztočte to okolo Tatier už dnes! Ambasádorkou aktívneho trávenia času na Ceste okolo Tatier sa stala pani Joanna Jabłczyńska.
Partneri vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“, ktorý sa realizuje v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ukončili cyklus študijných tvorivých dielní, počas ktorých boli v rôznych regiónoch poľsko-slovenského pohraničia organizované stretnutia týkajúce sa cykloturistiky.
Počas finále poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ bola predstavená výstava fotografií laureátov a finalistov súťaže. Výstava bude tiež sprístupnená počas podujatí pri príležitosti propagácie Cesty okolo Tatier. Aktuálne je výstava prezentovaná v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2.
^