Kežmarok

Hlavné námestie 1, 060 01 Kieżmark
www.kezmarok.sk

msukezmarok@kezmarok.sk