Kežmarok, sídlisko Sever - Rybník Zlatná - Strážky

Dĺžka trasy 4,5 km, nenáročná trasa, miesto oddychu


Kežmarok je jedným z najkrajších spišských miest a cesta vedie neďaleko jeho historického centra s historickými neskorogotickými, renesančnými a barokovými meštianskymi a remeselníckymi domami, peknou radnicou, obranným mestským hradom a veľkolepými chrámami – katolíckymi aj protestantskými. Aby sme sa z centra dostali na ďalší úsek cesty okolo Tatier, na križovatke pri čerpacej stanici, pri kežmarskom hrade musíme odbočiť doprava na ul. Nižná Brána a neskôr doľava a prejsť mostom cez potok Ľubica. Ďalej ideme do sídliska Sever, kde musíme odbočiť doľava na ulicu Pod lesom, kde sa začína pruh pre cyklistov a pokračuje východnými okrajmi mesta, pravým brehom Popradu neďaleko lesa. Po okolo 2 km sa cesta rozvetvuje. Máme tu dva varianty výletu. Vprípade, že odbočíme doľava, prídeme na lávku cez Poprad, ktorá vedie na druhý breh rieky, trasa odbočuje doprava, obchádza viditeľné budovy pradiarne a pokračuje pozdĺž ľavého brehu Popradu. Kilometer ďalej trasa odbočuje doľava smerom k ceste č. 67, pozdĺž ktorej vedie na parkovisko pri kaštieli v Strážkach.
 
PROFIL CYKLOTRASY
  
 

Mapa