Do Žiarskej doliny

Začiatok cesty okolo Tatier pri Palúčanskom moste – pozdĺž Váhu – Okoličné – Podbrezová – Smrečany – Žiar

Dĺžka 14 km, stredne náročná trasa, modré značky

 

Zaujímavý je cyklistický chodník vedúci do Žiarskej doliny v Tatrách. Cesta okolo Tatier pozdĺž Váhu na východ nás privedie kústiu potoka Smrečianka, trasa vedie pozdĺž pravého brehu potoka, až k novému mostu na okraji mestskej časti Podbrezová (5,7km od Palúčanského mosta). Po prekročení mosta pokračuje cesta smerom na sever k Tatrám už po ľavom brehu potoka až do Smrečian, kde sa opäť vráti na pravý breh Smrečianky (9,5km). Trasa sa končí v Žiari za lyžiarskym a športovým strediskom pri autobusovom depe (14km). Výlet môže pokračovať do chaty v Žiarskej doline (1289 mn.m.) alebo cyklotrasou pod úpätím Tatier – na západ od Jalovskej doliny (4,6km) alebo na východ do Úzkej doliny (7,5km) a ďalej do Pribyliny, kde sa nachádza zaujímavé Múzeum liptovskej dediny.


Mapa