Okruh pustatín v Czarnom Dunajci

Parkovisko pre užívateľov cesty – cintorín vCzarnom Dunajci – začiatok prírodovedného chodníka Rašelinisko Baligówka – Les Baligówka – Les Cikówka – cesta Chodnikowa – parkovisko

Dĺžka 12,5 km, spevnená cesta, nenáročná trasa

Okruh po pustatinách Czarného Dunajca je zaujímavou trasou, ktorá prechádza cez prírodne unikátne rašeliniská Czarného Dunajca. Z parkoviska v Czarnom Dunajci vyrazíme ulicou Jana Pawła II. smerom ku križovatke scestou č. 957, ktorá vedie do Jabłonky. Pri cintoríne odbočíme na spevnený chodník medzi poľami, ktorý sa tiahne súbežne shlavnou cestou na severozápad. Po okolo 4 km prídeme k začiatku prírodovedného chodníka Rašelinisko Baligówka. Na tomto mieste stojí za to zostúpiť z bicykla a absolvovať hodinovú prechádzku po náučnom chodníku. Pri chodníku je osadených 13 tabúľ, ktoré rozprávajú o.i. o vzniku rašelinísk a o biotopoch, druhoch rastlín a zvierat, ktorými sa tento región líši od Karpát a celého Poľska. Na začiatku chodníka je salaš Baligówka – jeden zo salašov na Ceste oštiepkov, kde môžeme ochutnať ovčie syry – čerstvú hrudku a oštiepok a napiť sa žinčice. Cesta pustatinami od miesta oddychu odbočuje opätovne smerom k ceste č. 957, ktorú musíme prejsť. Ďalší úsek cesty prechádza lesom Baligówka. Po okolo 3 km odbočuje doľava a spája sa s cestou Chodnikowa, ktorá vedie na parkovisko v Czarnom Dunajci.

 
 
           
 
 
 

    

 

Mapa