O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia

Okruh pustatín v Czarnom Dunajci

Parkovisko pre užívateľov cesty – cintorín vCzarnom Dunajci – začiatok prírodovedného chodníka Rašelinisko Baligówka – Les Baligówka – Les Cikówka – cesta Chodnikowa – parkovisko

Dĺžka 12,5 km, spevnená cesta, nenáročná trasa

Okruh po pustatinách Czarného Dunajca je zaujímavou trasou, ktorá prechádza cez prírodne unikátne rašeliniská Czarného Dunajca. Z parkoviska v Czarnom Dunajci vyrazíme ulicou Jana Pawła II. smerom ku križovatke scestou č. 957, ktorá vedie do Jabłonky. Pri cintoríne odbočíme na spevnený chodník medzi poľami, ktorý sa tiahne súbežne shlavnou cestou na severozápad. Po okolo 4 km prídeme k začiatku prírodovedného chodníka Rašelinisko Baligówka. Na tomto mieste stojí za to zostúpiť z bicykla a absolvovať hodinovú prechádzku po náučnom chodníku. Pri chodníku je osadených 13 tabúľ, ktoré rozprávajú o.i. o vzniku rašelinísk a o biotopoch, druhoch rastlín a zvierat, ktorými sa tento región líši od Karpát a celého Poľska. Na začiatku chodníka je salaš Baligówka – jeden zo salašov na Ceste oštiepkov, kde môžeme ochutnať ovčie syry – čerstvú hrudku a oštiepok a napiť sa žinčice. Cesta pustatinami od miesta oddychu odbočuje opätovne smerom k ceste č. 957, ktorú musíme prejsť. Ďalší úsek cesty prechádza lesom Baligówka. Po okolo 3 km odbočuje doľava a spája sa s cestou Chodnikowa, ktorá vedie na parkovisko v Czarnom Dunajci.

 
 
           
 
 
 

    

 

Mapa

 
 

 
 
 
 
 
 
Správy
Prezentacia Cesty okolo Tatier počas XXIV. Medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018
V dňoch 25. – 28. 01. 2018 bude „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier“ prezentovaná počas XXIV. Medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018. Pozývame Vás do haly B1, k stánku č. 311.
Výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier
Poľsko - slovenská porota ukončila aj hodnotenie a výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier. V súťaži na propagačný slogan Cesty okolo Tatier bolo celkovo prihlásených 12 návrhov.
Výber logo Cesty okolo Tatier
Informujeme, že poľsko – slovenská porota ukončila hodnotenie a výber prác súťaže na logo Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier. Do súťaže v stanovenom termíne sa prihlásilo 38 prác, z ktorých bol uskutočnený výber.
^