Cyklotrasa

Huncovce - Kežmarok - Vrbov

Dĺžka trasy 6,6 km, nenáročná trasa, miesto oddychu


Spišský úsek cesty okolo Tatier sa začína na pravom brehu Popradu, kilometer pred západnými hranicami mesta Kežmarok.
Je to prvý dokončený úsek cyklotrasy, ktorý dala postaviť obec Huncovce. V Kežmarku vedie trasa cesty po verejných komunikáciách. Začínajúc od ul. Nábrežnej môžeme prísť na 4,6-kilometrový úsek cesty, ktorý vedie po širokom asfaltovom chodníku až do centra mestečka Vrbov. Tu musíme odbočiť na ulicu Vyšný mlyn aďalej na ul. Krvavé pole, kde za križovatkou s ul. Mučeníkov pokračujeme na juh Tatranskou ulicou do sídliska Juh, aodtiaľ ul. Južnou do ul. Obrancov mieru. Za hranicami mesta obchádza trasa zľavej strany lesík asmeruje na západ (existujúca cesta vedie ku Kežmarskému rybníku aŽakovskému rybníku). Môžeme sa zastaviť pri zastrešenom odpočívadle a pokochať sa pekným pohľadom na Vysoké a Nízke Tatry a na Levočské Vrchy. Cesta mierne stúpa na vrchol Ostrej Skaly, odkiaľ klesá až do Vrbova – malebného starého mestečka, ktoré je vsúčasnosti známe hlavne vďaka svojim geotermálnym kúpeľom.

PROFIL CYKLOTRASY
 
 
 

Mapa