Cyklotrasa

Štátna hranica – Suchá Hora – Hladovka – Liesek – Trstená

Dĺžka trasy 14,4 km, nenáročná trasa, odpočívadlá

Oravský úsek cesty okolo Tatier vedie na Slovensku, rovnako ako na Podhalí, po násype dávnej železnice. Na hranici sa v lesnom prostredí nachádza miesto oddychu sprístreškom a lavicami.

Okrem mierneho stúpania do Suchej Hory a do Lieska ideme skoro celý čas dole kopcom, vznačnej vzdialenosti od nachádzajúcich sa na juhu slovenských dedín: Suchej Hory, Hladovky a Vitanovej. Vďaka významným prírodným hodnotám jedľových a smrekových lesov, bahenných borín a rašelinísk patria Hladovské a Suchohorské hory k Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, môžeme tu obdivovať mnohé druhy rastlín a zvierat. Toto územie bolo po 1. svetovej vojne predmetom sporu medzi Poľskom a Československom.

Trasa cesty ponúka krásne, široké panorámy, najmä veľmi dobre viditeľných Tatier. Neďaleko obce Liesek (Liesek Háje) je vyhliadkový bod s pohľadovoumapou, na ktorej sú označené s názvami tatranské vrchy. Pri odpočívadle sa trasa cesty spája s Oravskou cyklomagistrálou, označenou červenými značkami; keď odbočíme doľava a pôjdeme na juhovýchod, dorazíme cez Vitanovú do Oravíc (15,5 km) a ďalej do Zuberca (25 km). Cesta okolo Tatier obchádza dedinu Liesek a pokračuje smerom do Trstenej. Pred samotným mestom musíme prejsť popod viadukt aďalej mostom cez Oravicu, trasa pokračuje pozdĺž ľavého brehu rieky až ku križovatke scestou č. 59 do Chyžného. Tu sa cesta okolo Tatier končí, do centra mesta (450 m) môžeme dôjsť po Bernolákovej ulici. Na konci asfaltovej cyklotrasy môžeme opätovne vojsť na Oravskú cyklomagistrálu, ktorou prídeme k Oravskej priehrade a do Námestova (12,5 km), tu musíme odbočiť doprava a prejsť mostom cez Oravicu.

 
PROFIL CYKLOTRASY
  

 

Mapa